top of page

Застосунок має можливість повідомляти про тривоги програванням звукових повідомлень (ідентичні мобільним додаткам) та запускати вказаний користувацький скрипт, що може бути використано для інтеграції в власні рішення. Також в застосунку є графічній інтерфейс в окремому пакеті.

 

Робота застосунку тестувалась на Debian 9 (без GUI), 10, 11 та Ubuntu 22.04. На даний момент тільки amd64 (x86-64). В майбутньому також запланована підтримка ARM (можна буде встановити на Raspberry pi наприклад).

Додайте ключ репозиторію:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys BB15A7D73867C3DEA983573A3C415D8810B4DD86

 

встановіть https транспорт для apt:

sudo apt update && sudo apt install apt-transport-https

 

додайте репозиторій:

echo "deb https://apt.ukrainealarm.com bullseye main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ukrainealarm-client.list

 

встановіть пакет:

sudo apt update

sudo apt install ukrainealarm-client

опціонально встановіть пакет з графічним інтерфейсом за потреби:

sudo apt install ukrainealarm-client-gui

 

При встановленні ви можете обрати свій регіон. Регіон можна змінити після встановлення за допомогою команди:

sudo ukrainealarm-client reconfigure (після зміни регіону необхідно перезапустити демон - sudo systemctl restart ukrainealarm-client.service)

install
sound

Якщо застосунок встановлено на систему з графічною оболонкою ми рекомендуємо запускати його від свого користувача, це допоможе уникнути проблем з PulseAudio. 

 

Для цього зупиніть спочатку сервіс:

sudo systemctl stop ukrainealarm-client.service

 

І вимкніть системний юніт:

sudo systemctl disable ukrainealarm-client.service

 

Створіть директорію:

mkdir ~/.config/systemd/user/ -p

 

Та збережіть конфігурацію юніту в ~/.config/systemd/user/ukrainealarm-client.service

 

[Unit]

Description=Ukrainealarm client

 

[Service]

Type=simple

ExecStart=/usr/bin/ukrainealarm-client

Restart=always

[Install]

WantedBy=default.target


 

Зпустіть сервіс:

systemctl --user enable ukrainealarm-client.service 

systemctl --user start ukrainealarm-client.service

 

Та перевірте статус:

systemctl --user status ukrainealarm-client.service

 

Варто зауважити, що при такому методі запуску сервіс буде запускатись тільки якщо ви увійшли в систему.

 

Якщо застосунок встановлюється на систему без графічної оболонки для роботи автономно, то в більшості випадків ніяких додаткових дій виконувати не потрібно. Але якщо звуку немає, можна спробувати запустити PulseAudio в режимі демону.

В конфігураційному файлі /etc/ukrainealarm-client/config.ini пропишіть:

exec_command = true (також можна прописати play_sounds =

false якщо не потрібно програвати звукові сповіщення). 

Та шлях до вашого скрипта в custom_script.

Приклад обробки параметрів можна глянути в прикладі: /usr/share/doc/ukrainealarm-client/examples/example.sh

 

Усі логи застосунка записуються в /var/log/syslog.

script
bottom of page